TH | EN
ประวัติองค์กร 
วิสัยทัศน์และภารกิจ 
โครงสร้างองค์กร 
คณะกรรมการ 
คณะผู้บริหาร 
คณะที่ปรึกษา 
แรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย 
ฝึกอบรมและพัฒนา 
วิจัย 
ที่ปรึกษางานทรัพยากรมนุษย์ 
เอกสารวิชาการ 
เครือข่ายในประเทศ  
เครือข่ายต่างประเทศ  
สำหรับบุคคลทั่วไป 
 
 
 
หมวดสินค้า
 
 
การเขียนเอกสารวิชาการภาคปฏิบัติ
การเขียนเอกสารวิชาการภาคปฏิบัติ
ศึกษาจากตัวอย่างของจริงบทความที่นำเสนอในการประชุมนานาชาติและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
   
ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล
  : ศาสตราจารย์ ดร. ไบรอัน ชีฮาน
ขนาดหนังสือ : A4
จำนวนหน้า : 415 หน้า
 
ราคา : 450 บาท
จำนวน
กรอกจำนวนที่ต้องการ

ขอบเขตของเนื้อหาภายในเล่ม

•                   Part 1 : introduction – how to write an academic paper

•                   Part 2 : methodological paper

•                   Part 3 : research papers

•                   Part 4 : issues papers

•                   Part 5 : appendix – samples of documents related to academic conferences and journals