TH | EN
ประวัติองค์กร 
วิสัยทัศน์และภารกิจ 
โครงสร้างองค์กร 
คณะกรรมการ 
คณะผู้บริหาร 
คณะที่ปรึกษา 
แรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย 
ฝึกอบรมและพัฒนา 
วิจัย 
ที่ปรึกษางานทรัพยากรมนุษย์ 
เอกสารวิชาการ 
เครือข่ายในประเทศ  
เครือข่ายต่างประเทศ  
สำหรับบุคคลทั่วไป 
 
 
 
หมวดสินค้า
 
 
บทกลอนสอนวิชาการแรงงานสัมพันธ์
บทกลอนสอนวิชาการแรงงานสัมพันธ์
   
ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล
  :
ขนาดหนังสือ : A5
จำนวนหน้า : 63 หน้า
 
ราคา : 240 บาท
จำนวน
กรอกจำนวนที่ต้องการ

ขอบเขตเนื้อหาภายในเล่ม

            · ส่วนนำ

            · ทฤษฎีและค่านิยมการแรงงานสัมพันธ์

            · ระบบการแรงงานสัมพันธ์

            · การปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์

            · กิจกรรมส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์

            · กฎหมายแรงงานไทย

            · ส่วนท้าย