TH | EN
ประวัติองค์กร 
วิสัยทัศน์และภารกิจ 
โครงสร้างองค์กร 
คณะกรรมการ 
คณะผู้บริหาร 
คณะที่ปรึกษา 
แรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย 
ฝึกอบรมและพัฒนา 
วิจัย 
ที่ปรึกษางานทรัพยากรมนุษย์ 
เอกสารวิชาการ 
เครือข่ายในประเทศ  
เครือข่ายต่างประเทศ  
สำหรับบุคคลทั่วไป 
 
 
 
หมวดสินค้า
 
 
การวิจัยเชิงคุณภาพภาคปฏิบัติ
การวิจัยเชิงคุณภาพภาคปฏิบัติ
ศึกษาจากตัวอย่างของจริงบทความที่นำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการยุทธศาสตร์การวิจัยการศึกษา เพื่อสร้างทฤษฎี การศึกษาปรากฏการณ์ และกรณีศึกษา
   
ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล
  : ศาสตราจารย์ ดร. ไบรอัน ชีฮาน
ขนาดหนังสือ : A4
จำนวนหน้า : 337 หน้า
 
ราคา : 410 บาท
จำนวน
กรอกจำนวนที่ต้องการ

ขอบเขตของเนื้อหาภายในเล่ม

•                   Part 1 : introduction

•                   Part 2 : grounded theory papers

•                   Part 3 : phenomenology papers

•                   Part 4 : case study papers

•                   Part 5 : methodological papers