TH | EN
ประวัติองค์กร 
วิสัยทัศน์และภารกิจ 
โครงสร้างองค์กร 
คณะกรรมการ 
คณะผู้บริหาร 
คณะที่ปรึกษา 
แรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย 
ฝึกอบรมและพัฒนา 
วิจัย 
ที่ปรึกษางานทรัพยากรมนุษย์ 
เอกสารวิชาการ 
เครือข่ายในประเทศ  
เครือข่ายต่างประเทศ  
สำหรับบุคคลทั่วไป 
 
 
 
หมวดสินค้า
 
 
คู่มือลงโทษทางวินัย
คู่มือลงโทษทางวินัย
   
ผู้เขียน : ชำนาญ พิมลรัตน์
  :
ขนาดหนังสือ : A4
จำนวนหน้า : 60 หน้า
 
ราคา : 350 บาท
จำนวน
กรอกจำนวนที่ต้องการ

ขอบเขตเนื้อหาภายในเล่ม

•  ระเบียบการลงโทษทางวินัย

•   ผังแสดงขั้นตอนการลงโทษ

•   แบบช่วยการพิจารณาโทษทางวินัย

•   แบบวิเคราะห์ประวัติการหยุดงาน

•   ตัวอย่างหนังสือแจ้งให้ปรับปรุงการมาทำงานอย่างสม่ำเสมอ

•   หลักการพิจารณาความร้ายแรง

ฯลฯ