TH | EN
ประวัติองค์กร 
วิสัยทัศน์และภารกิจ 
โครงสร้างองค์กร 
คณะกรรมการ 
คณะผู้บริหาร 
คณะที่ปรึกษา 
แรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย 
ฝึกอบรมและพัฒนา 
วิจัย 
ที่ปรึกษางานทรัพยากรมนุษย์ 
เอกสารวิชาการ 
เครือข่ายในประเทศ  
เครือข่ายต่างประเทศ  
สำหรับบุคคลทั่วไป 
 
 
 
หมวดสินค้า
 
 
การวิจัยแบบผสมผสานภาคปฏิบัติ : ศึกษาจากตัวอย่างของจริงบทความที่นำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
การวิจัยแบบผสมผสานภาคปฏิบัติ : ศึกษาจากตัวอย่างของจริงบทความที่นำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
   
ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล
  :
ขนาดหนังสือ : A4
จำนวนหน้า : 281 หน้า
 
ราคา : 420 บาท
จำนวน
กรอกจำนวนที่ต้องการ

ขอบเขตของเนื้อหาภายในเล่ม

•     Part 1 : introduction

•      Part 2 : qualitative research papers

•      Part 3 : quantitative research papers

•       Part 4 : mixed methods research papers

•       Part 5 : methodological papers